Over

Over ons

 

Koch Interim Management ondersteunt organisaties bij het realiseren van hun doelstellingen op het snijvlak van de primaire organisatieprocessen en ICT. Dit gebeurt zowel door vanuit het primair proces de ICT-doelen te bepalen en aan te sturen als door vanuit de ICT-organisatie actief het primair proces te ondersteunen. De manier waarop verschilt per organisatie en vooral per doelstelling. Die ondersteuning kan als onderdeel van de lijnorganisatie of in de vorm van project- of programma-management. Het beoogde resultaat staat daarbij voorop.

 

Organisatie doelstellingen zijn zelden te bereiken vanuit een enkelvoudig perspectief: structuur, proces, techniek of gedrag. Per situatie moet de juiste balans worden gevonden tussen die verschillende perspectieven. Oftewel: Balance in business performance. Alleen dan wordt niet alleen de doelstelling gerealiseerd, maar beklijft het resultaat ook binnen de organisatie.

 

Terwijl het perspectief bij het zoeken altijd meervoudig moet zijn, staat het individu altijd centraal bij het vinden van de oplossing. Ook bij een interventie in structuur, proces of zelfs techniek wordt de succeskans bij het vinden van een oplossing bepaald door de betrokken individuen. Want, wat is de 'betrokkenheid' bij een oplossing dan in de praktijk? Die van het varken of van de kip in het bekende 'ham-and-eggs' menu: the chicken who is involved, or the pig who is truly committed ......

 

Carlo Koch

Uitgebreide informatie over Carlo Koch is ook terug te vinden in zijn LinkedIn profiel.